Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że to,
co tak cieszy oczy i raduje ducha,
może ulec zniszczeniu.
...
Zwracam się w szczególny sposób do tych,
którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój,
aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem!
...
Niech ich wspierają organizacje,
które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych!" 

Jana Paweł II - fragmenty homilii wygłoszonej w Zamościu 12 czerwca 1999r.

pdf  Statut Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska